تولید خودروهای الکتریکی در ایران به گزارش پیجو و به نقل از تکراتو علاوه بر خودروهای بنزینی که مصرف آن ها عمومیت دارد، خودروهای الکتریکی نیز کم کم در حال ورود به بازار است. اما خودروی الکتریکی چیست؟ خودروی برقی یا خودروی الکتریکی ( Electric vehicle ) ماشینی است، که در آن از باتری به…