نشانه های زنان قاطع و محکم زنانی که دارای رفتاری قاطع و محکم هستند معمولاً شهرت بدی دارند، اما شما می‌ دانید که اتفاقآ به همین خاطر که حرف خود را رک‌ و پوست‌ کنده می‌ زنید، و از ابراز عقیده خود نمی‌ هراسید زندگی بهتری دارید. رسیدن به چنین قدرتی نیازمند زمان است، اما…

درمان مهرطلبی چیست؟ درد تغییر بهترین زمان تغییر برای انسان زمانی است، که درد و فشار لازم به خاطر وجود یک رفتار یا عادت را کشیده باشید. فرض کنید شما برای سخنرانی به یک جلسه دعوت شده اید، و شما به خاطر عدم رعایت وقت چند دقیقه دیر تر به این مجلس می رسید، و…

شخصیت مهرطلب چه ویژگی هایی دارد؟ مهرطلبی چیست ؟ شخصیت مهرطلب چه ویژگی هایی دارد؟ ” دوست دارم همه از من راضی باشند. همیشه با نظرات دیگران موافقت می کنم حتی اگر در باطن با آن ها مخالف باشم. نمی خواهم کسی به خاطر من آزرده شده یا دلش بشکند. همیشه خوب بودن و سربه راه…

لیوان را به زمین پرت نکن اما به رمین بگذار استادی در شروع کلاس درس، لیوانی پر از آب به دست گرفت. آن را بالا گرفت که همه ببینند… بعد از شاگردان پرسید: به نظر شما وزن این لیوان چقدر است؟ شاگردان جواب دادند: ۵۰ گرم، ۱۰۰ گرم، ۱۵۰ گرم استاد گفت: من هم بدون…