بررسی بزرگ ترین زلزله های ایران کشور ایران نیز جمله کشورهای زلزله خیز است، و در طول دوران‌ های مختلف زمین لرزه های مهیب با خسارات بالایی را به خود دیده است. ۱- زلزله بویین زهرا در ساعت ۲۲:۵۵ دقیقه دهم شهریورسال ۱۳۴۱ زلزله مهیبی که بزرگی آن ۷ و دو دهم ریشتر گزارش شد،…