بدترین روش های تغییر دادن همسر بدترین روش های تغییر دادن همسر بسیاری از افراد عادت دارند از بدترین روش‌ها برای وادار کردن همسر خود به تغییر استفاده کنند؛ روش‌هایی که موارد زیر تنها نمونه‌هایی از آن است! ریحانه ایزدی،کارشناس ارشد روان‌شناسی در مجله سپیده دانایی نوشت: اشتباه است اگر فکر کنیم بعد از ازدواج…