هر آنچه که در مورد استفاده از لنز باید بدانیم لنزهای نرم از نظر رنگ به دو گروه لنزهای رنگی و لنزهای غیررنگی تقسیم بندی می شوند و لنزهای رنگی هم به صورت نمره دار و هم به صورت بدون نمره با رنگ های متنوع تولید می شوند. مجله دنیای سلامت – فرهاد صحرایی، اپتومتریست:…