علت نامگذاری و  اعمال ماه محرم چیست ؟ پيش از اسلام عرب، جنگ در اين ماه را حرام مي‌دانستند و ترك مخاصمه مي‌كردند؛ لذا از آن زمان اين ماه بدين اسم نامگذاري شد. (۱)  روز اول محرم را اول سال قمري قرار دادند. (۲) در توضيح اين كه چرا ماه‌هاي ديگر كه جنگ در آنها…