با این روش ها به سیگار برای همیشه نه بگویید با این روش ها به سیگار برای همیشه نه بگویید علت اصلی اعتیادآوری سیگار، نیکوتین (مخدر اصلی درون تنباکو) می باشد، که این ماده اعتیادآور حتی خطرناک تر از هروئین و یا کوکائین هستند. مغز شما سریعا به نیکوتین عادت کرده و با گذر زمان…

وابستگی به نیکوتین کشنده ترین وابستگی به مواد وابستگی به نیکوتین، کشنده ترین وابستگی به مواد است، و از شایع‌ ترین و پر هزینه‌ ترین انواع وابستگی به مواد محسوب می‌ شود، که اغلب، از سوی افراد نادیده گرفته می‌ شود. به طور کلی وقتی صحبت از وابستگی به مصرف ماده‌ ای می‌ شود، در…