آیا ورزش بدنسازی روی رشد قد تأثیر مثبت دارد؟ آیا ورزش بدنسازی روی رشد قد تأثیر مثبت دارد؟ یکی‌ از پرسشهایی که بسیار در بدن سازی سوال می شود، این است که آیا حرکات بدن سازی و قدرتی‌ روی بلندی قد تاثیر می‌گذارند؟ در این رابطه فردی پرسیده است که فرزندم تازه بدن سازی را…

ورزش شنا و فواید بی شمار آن ورزش شنا و فواید بی شمار آن ورزش شنا يكي از محبوب ترين ورزشها در بين اقشار مختلف مردم است. فردي كه شنا مي كند، نه تنها از اين طريق احساس راحتي و نشاط مي كند، بلكه در اثر شنا كردن قابليتهاي جسماني خود را از قبيل استقامت…