چگونگی کشف شخصیت های طرفین از طریق تلفن همراه؟ چگونگی کشف شخصیت های طرفین از طریق تلفن همراه؟ یکی از راه های ارتباطی بین دو فرد تلفن همراه میباشد ، ابزاری ارتباطی که بیشتر برای اطلاع از موراد مهم اطلاع رسانی بین افراد است که با توجه به تغییرات زیادی که در تکنولوژی های ارتباطی…

آیا محتوای پیام ارسالی در شخصیت شناسی موثر است؟؟ برای پی بردن به شخصیت افراد راه‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها توجه به متن پیامک‌هاست. در واقع درمتن برخی از پیامک‌ها نشانه‌هایی وجود دارد که ما را به سمت شناخت شخصیت طرف مقابل هدایت می‌کند. آیا محتوای پیام ارسالی در شخصیت شناسی موثر…

شخصیت شناسی عشق شما از روی پیامک های ارسالی بی‌شک همان‌طور که پیشرفت علم و دردسترس بودن امکانات ارتباطی، راه‌های با خبر شدن آدم‌ها از هم را آسان‌تر و سریع‌تر کرده، به همان نسبت هم آدم‌ها را از هم دور کرده. تب پیامک‌ها و دنیای مجازی به قدری ما و زندگی ما را تحت‌الشعاع قرار…